DIVERSE MAIL VERZONDEN:


mail 30 SEPTEMBER 2020

Helaas…… je zal het intussen wel meegekregen hebben, we hebben op last van de overheid de INTERflame strandrace van aanstaand weekend uit moeten stellen. Hoewel we als organisatie dit betreuren hebben we begrip voor de ontstane situatie.

Gisteren waren wij als organisatie uitermate druk om iedereen die betrokken is bij de strandrace te informeren. Dit betreft niet alleen rijders en organisatie maar ook iedereen die achter de schermen (meer dan 100 mensen) mee werken het evenement een succes te maken. Vandaag even tijd voor hoe verder…..

Zoals gezegd gaat de organisatie uit van uitstel en geen afstel, we zijn daarom gisteravond om de tafel gaan zitten om de volgende stappen te bepalen, 27 en 28 februari 2021 zijn de nieuwe data en we zijn vandaag al begonnen de benodigde vergunningen aan te vragen. Z

Wij kunnen ook begrijpen dat jullie zelf met vragen zitten, hoe gaat het met mijn inschrijving, betaalde inschrijfgeld etc….. Voor de organisatie is dit ook nieuw en we zullen hier in overleg met de NTA nader naar kijken en jullie via de mail en de app op de hoogte brengen. We gaan er vanuit dat het circa 2 weken zal duren voordat wij jullie hier nader over kunnen informeren.

Wat wij al wel kunnen melden is dat de KNAF aangegeven heeft eventuele aangevraagde ERB (Evenementen Registratie Bewijs) terug te betalen, neem hiervoor aub contact op met de KNAF.

Alvast dank voor jullie begrip,

Met vriendelijke groet

Organisatie INTERflame Strandrace IJmuiden


mail 22 SEPTEMBER 2020

Beste Strandracer,

Wij hebben uw inschrijving voor de INTERflame strandrace 2020 ontvangen, nadat wij het inschrijfgeld ontvangen hebben bent u ingeschreven. Betalingsgegevens vindt u in het bijgevoegd bijzonder reglement. Facturen worden bij het aanmelden in IJmuiden op 2-october verstrekt.

Lees bijgevoegd reglement goed door, in verband met Stikstof en Corona zijn er diverse maatregelen waar rekening mee gehouden dient te worden. In het bijzonder dat we van het jaar met een “gesloten” bivak moet werken, een ieder die zich in het bivak bevindt moet aangemeld zijn en een gezondheidsverklaring afgegeven hebben.


Dear Beachracer,

We have received your registration for the INTERflame Beachrace 2020, after receiving your payment on our account your registration is complete. Payment details can be found in attached “Bijzonder Reglement”. Invoices will be available at the check-in in Ijmuiden on the 2nd of October.

We apologize for not translating attached regulations in the short time frame this is simply not possible for us, however if you have any questions please feel free to call us. We speak English, German and Dutch.

Paul Goss: +31651405897
Mike Blom: +31638470715

Met vriendlijke groet / With kind regards

INTERflame Strandrace Competitor Registration

Mike Blom / Paul Goss


mail 10 SEPTEMBER 2020

Beste Strandracer,

Hierbij ontvang je het bijzonder regelement voor de INTERflame strandrace 2020.

Van een aantal inschrijvers hebben wij het verzoek ontvangen voor een factuur. Wij zullen facturen maken en deze voor aanvang van de strandrace versturen. Toch verzoeken wij jullie het inschrijf geld over te maken, details hiervoor staan on het bijzonder regelement.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag,

Met vriendelijke groet,

Mike & Paul

Deelnemers Registratie

INTERflame Strandrace IJmuiden


Dear Beachracer,

Attached the information on the INTERflame Strandrace, we apologize for providing the information in Dutch only. If you have any questions please let us know and we can help you out. We speak English and German. We apologize for not translating the information, but it is simply too much ion such a short time.

We will be providing invoices however these will take about 2 weeks for us to prepare. However please do pay the entry fee, this can be done via bank transfer, details are in the attached information.

If you have any questions we will be pleased to help out,

Kind regards,

Mike & Paul

Competitors Registration Strandrace Ijmuiden,


mail 28 augustus 2020
Beste Strandracer,

Als het goed is heb je je nu officieel ingeschreven via de website: www.dutchbeachrace.com. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan aub zo snel mogelijk. LET OP: iedereen die zich voor-ingeschreven heeft moet ook nog de officiële inschrijving invullen voordat je als deelnemer geregistreerd bent.

Iets later dan gehoopt, maar hier is dan toch de beloofde info map, hierin vindt je meer informatie over de INTERflame strandrace. We zijn ons bewust dat er nog informatie ontbreekt, zodra ook die informatie bij ons bekend is zullen we dat aan vullen en opsturen. Lees de info map goed door, er zullen in 2020 een aantal dingen anders gaan in de strandrace dan dat jullie gewend zijn, dit heeft alles te maken met de vergunning en Corona maatregelen. Vooral ten aanzien van het service park, aanmeldprocedure en toegang tot het strand is de organisatie genoodzaakt geweest aanpassingen te maken.

Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag, neem daarvoor contact op met: Paul Goss: +31651405897 of Mike Blom +31 638470715

Met vriendelijke groet,

Mike en Paul

Deelnemers Registratie
INTERflame Strandrace


19 augustus 2020
Geachte ondernemers strand IJmuiden,

Met grote trots wil ik jullie in kennis stellen dat ook in 2020 de strandrace door zal gaan!
Na de verplichte afgelasting van het evenement door het COVID-19 virus in maart jl. hebben we als enthousiaste werkgroep toch doorgepakt en ons op de organisatie later in dit jaar gefocust.

www.strandraceijmuiden.nl

onder deze link kunt u alle beschikbare informatie vinden welke wij gaan aanbieden dit weekend.

De werkgroep waarover ik spreek is een compleet nieuwe team in deze samenstelling. Dat wij ons zelf voor de organisatie beschikbaar stelden wisten we natuurlijk dat het een mooie klus werd dit te organiseren. Echter dat we te maken kregen met COVID-19 was ons toen nog niet bekend. Ook deze drempel hebben we gladgestreken en gaan op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober dit prachtige evenement laten plaatsvinden op het strand.

De invulling van het evenement zal hetzelfde zijn als voorgaande jaren en hopelijk zonder slag of stoot verlopen, zoals het de laatste 9 jaar zonder bijzonderheden is gegaan.

Indeling werkzaamheden/ verloop wedstrijddagen:

Vrijdag 2 oktober:

10:00/ 17:00: Firma Paap de baan van paal 1 tot 3 prepareren

Zaterdag 3 oktober:

09:00/ 17:00: wedstrijden volgens tijdsindeling en regels.

Zondag 4 oktober:

09:00/ 16:00: wedstrijden volgens tijdsindeling en regels.

Wij hopen als organisatie op een mooi evenement voor ons en onze deelnemers maar vanzelfsprekend ook voor u en uw onderneming tijdens dit weekend. Wij doen er allen aan d.m.v. het plaatsen van verkeersregelaar, officials, vrijwilligers en de inzet van het organisatieteam dit weer tot een mooie editie van de strandrace te maken.

Hoop u tijdens het evenement nog even te zien of te spreken.

Namens het organisatieteam dank ik u op voorhand voor de mogelijkheid die wij van u als ondernemers op het strand al jaren krijgen.

INTERflame strandrace 2020

Hans, Bob, Paul, Janine, Mike en Maurice


Mail 17 augustus 2020

Beste Strandracer,

Afgelopen weekend hebben wij de officiële inschrijving van de INTERflame Strandrace geopend, deze is te vinden op de website van de INTERflame Strandrace.
Klik op deze link : https://www.strandraceijmuiden.nl/inschrijven en je komt bij de definitieve inschrijving.

Ook als je de voorinschrijving hebt ingevuld, moet je de officiële inschrijving nu invullen. Zodra het startgeld én het volledig ingevuld formulier is ontvangen ben je officieel ingeschreven.

Voorinschrijvers hebben tot 1-9-2020 voorrang op basis van inschrijfvolgorde.

Het inschrijfgeld van Euro 575,= dient te worden betaald op rekening IBAN: NL55KNAB0283119799 BIC: KNABNL2H ten name van Stichting Nederlandse Terreinsport Associatie.

Dat 2020 anders dan anders is hadden we al gezegd, zo ook het inschrijven. In verband met de COVID-19 maatregelen zal het service park afgesloten zijn en alleen toegankelijk voor een gelimiteerd aantal ingeschreven personen. Het servicepark zal daarom van te voren worden ingedeeld, én bij het inschrijven moeten ook de namen van de monteurs vermeld worden en de wensen ten aanzien van de benodigde ruimte.

Omdat er op dit moment nog een aantal openstaande punten zijn waar we heel druk mee bezig zijn, kunnen we jullie helaas pas volgende week de beloofde informatiemap met daarin alle belangrijke informatie over de INTERflame Strandrace toezenden.

Vooruitlopend hierop alvast wel wat informatie over de accommodatie, zoals in de vorige communicatie vermeld zullen we voor elk team op het bivak een plek reserveren. Mocht je geen gebruik kunnen of willen maken van je eigen tent, camper of caravan dan zijn er op het terrein huisjes te huur via www.basecamp-ijmuiden.nl op deze website staat een telefoon nummer. Strandracers kunnen via dit telefoonnummer reserveren, als je erbij vermeld dat je deelnemer bent van de strandrace geldt er een speciale prijs.

Wij hopen jullie langs deze weg voorlopig op de hoogte gebracht te hebben en zien jullie inschrijving en betaling graag tegemoet. Heb je toch nog vragen neem dan contact op met Mike of Paul, je kunt ons bereiken op het volgende e-mail adres: Competitors@strandraceijmuiden.nl maar je kunt ze natuurlijk ook altijd even bellen:

  • Paul : 06-51405897
  • Mike: 06-38470715


Met vriendelijke groet,

Deelnemers Registratie

INTERflame Strandrace

Mike en Paul.


Mail 23 juli 2020

Groen licht voor INTERflame Strandrace IJmuiden 2-4 Oktober 2020

Beste Voor-Inschrijver,

We gingen er al stiekem vanuit dat het goed zou komen en gelukkig kunnen we jullie vandaag melden dat ook het Corona plan goedgekeurd is en de vergunning verleend wordt, dus groen licht voor de INTERflame Strandrace 2020!!

De komende weken gaan we de plannen verder uitwerken en zoals vorige week gemeld zullen we half augustus jullie als voorinschrijvers nadere informatie toesturen. Hou dus je postbus in de gaten….

Mochten jullie nog op vakantie gaan of op vakantie zijn, een goede vakantie toegewenst,

Met vriendelijke rally groet,

Namens de INTERflame Strandrace IJmuiden

Mike Blom en Paul Goss

Deelnemersregistratie


Mail 16 juli 2020

Informatie INTERflame Strandrace

Beste Strandracer,

Allereerst dank voor je voorinschrijving, we hebben nu al een mooi startveld voor de INTERflame strandrace en de voorinschrijvingen komen nog steeds binnen.

Dat 2020 een bijzonder jaar is wisten we al, en dat dit ook gevolgen heeft voor evenementen is ook niets nieuws. Zo ook de INTERflame strandrace. Intussen zullen jullie begrepen hebben dat we groen licht hebben met betrekking tot de vergunningen rond het stikstof, positief dus. Maar daarmee waren we er nog niet, alle evenementen vergunningen zijn door de instanties in verband met Corona ingetrokken en dienen opnieuw aangevraagd te worden samen met een Corona paragraaf. Het goede nieuws is dat ook dit door de organisatie van de INTERflame strandrace gedaan is en het is nu wachten op de her-afgifte van de vergunning eind Juli.

Hoe verder:

Mike Blom en Paul Goss zijn de contactpersonen voor de registratie voor de deelnemers, je kan Mike en Paul bereiken onder het volgende e-mail adres: competitors@strandraceijmuiden.nl maar je kunt ze natuurlijk ook altijd even bellen:

  • Paul: 06-51405897
  • Mike: 06-38470715


Zodra wij als organisatie de benodigde vergunningen ontvangen zullen wij jullie (de voorinschrijvers) begin augustus een info pakket inclusief het officiële inschrijfformulier en de factuur toesturen, welke binnen 7 dagen retour gezonden en voldaan dient te worden. Zoals we in de voorinschrijving gemeld hebben is het te verwachten dat de instanties een maximum aan deelnemers in gaan stellen, we zullen daarom de volgorde van voorinschrijving hanteren bij het versturen van de officiële inschrijfformulieren, deze volgorde is te vinden bij deelnemers op de website: www.dutchbeachrace.com.

De corona maatregelen leggen een aantal regels op die wij als organisatie van de strandrace moeten respecteren, waarbij vooral gedacht moet worden aan het respecteren van de 1,5m regel en beperkingen van het aantal mensen voor samenkomsten (bv Briefings en op het bivak). Wij als organisatie hebben er het volste vertrouwen in dat met inachtneming van deze regels we zeker een geweldige, spannende en actie volle race kunnen neerzetten.

Accommodatie:

Als organisatie zullen wij voor elk team een plek op het bivak reserveren. De grote hiervan kan je bij het inschrijven opgeven. Wij zullen niet bemiddelen in andere accommodatie. Als je van een andere slaapplek gebruik wil maken dan je tent, camper o.i.d. op het bivak zal je dit zelf moeten regelen. De volgende mogelijkheden zijn er in de omgeving:


Hopende jullie langs deze weg alvast geïnformeerd te hebben, en nogmaals bedankt voor je voorinschrijving,

Tot ziens op het strand,

Hans Weder, Algemene Organisatie

Mike Blom en Paul Goss, Deelnemers Registratie


Mail 8 juli 2020

Voorinschrijving Interflame Strandrace 2020 geopend

We hebben nog geen definitief ja…... maar wat nog veel belangrijker is, we hebben óók nog geen nee! Wij vertellen jullie niets nieuws als we zeggen dat er nog veel onduidelijk is rondom de regelgeving voor evenementen als het om COVID-19 en stikstof gaat. Op dit moment hebben wij de vereiste vergunningen van de betrokken instanties nog niet ontvangen om een definitieve “Ja” te kunnen geven voor de Interflame Strandrace op 3 en 4 oktober van dit jaar. Positief is echter dat we ook nog niet te horen hebben gekregen dat we de benodigde vergunningen niet krijgen. Wij als organisatie hebben goede hoop dat het goed komt en gaan daarom onverminderd door met de voorbereiding.

We hebben daarom besloten, helaas wel wat later dan voorzien, de voorinschrijving te openen. De situatie schrijft voor dat er een maximum aan startplekken is, en VOL IS VOL! Via onze website www.dutchbeachrace.com kunnen jullie een link vinden naar de voorinschrijving en daarmee jouw startbewijs voor de Interflame Strandrace 2020 veiligstellen. We hebben nóg meer goed nieuws, je hoeft voorlopig het start geld van € 575,- nog niet te voldoen. Zodra wij groen licht van de instanties hebben ontvangen zullen wij jullie een factuur sturen die dan binnen 7 dagen voldaan moet worden. Mocht de factuur niet voldaan worden binnen deze periode dan zullen wij jouw start bewijs laten vervallen zodat ruimte ontstaat voor iemand anders.

Wat krijg je voor het start geld:

  • Startbewijs, startnummer en sticker pakket (met reclame van de organisator)
  • Aangewezen plaats op het bivak
  • Huur van de benodigde GPS-dongle (exclusief evt borg)
  • 1 Parkeerkaart per inschrijving (extra parkeerkaarten zullen ter plekke te kopen zijn)
  • en natuurlijk een geweldige rally op het strand van IJmuiden!!

De aanmelding is open voor 4 klassen: T1, T2, Special en Side-by-Side. Het terreinsport regelement van de KNAF is van toepassing op de Interflame Strandrace (https://www.knaf.nl/reglementen/terreinsport) eventueel nog aan te vullen met een bijzonder regelement.

We zien graag je inschrijving tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Hans Weder